גילה כרמל

גילה כרמל

מנהלת חטיבת תקשוב השירות

משרד החינוך

דוברים נוספים באירוע THE FUTURE OF THE OMNI CHANNEL

Open Accessibilty Menu